Om oss

Beteendeanalysgruppen har funnits sedan 2002 och är belägen på Kungsholmen på bekvämt gångavstånd från Stockholms Central, i korsningen Hantverkargatan/Parmmätargatan. T-bana Rådhuset och bl a buss 3 passerar alldeles utanför.

Bland våra klienter och uppdragsgivare återfinns privatpersoner, kommuner, regioner, privata vårdgivare och andra företag samt universitet och högskolor.

Vi som arbetar på Beteendeanalysgruppen har kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning och är legitimerade psykologer, legitimerade psykoterapeuter och utbildade handledare. Vi har lång och gedigen erfarenhet av såväl psykologisk behandling som konsultativa tjänster, handledning och utbildning. Vi värnar om god kvalitet och utvärderar kontinuerligt våra tjänster.

Gunilla Antonsson
Legitimerad psykolog
Legitimerad psykoterapeut
Handledarutbildad

Susanna Sjörs
Legitimerad psykolog
Legitimerad psykoterapeut
Handledarutbildad

Psykolog

Psykolog är en skyddad titel inom hälso- och sjukvårdens område och får endast användas av den som är legitimerad d v s har genomgått universitetets femåriga psykologutbildning och därefter Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) under ett år med godkänt resultat. Legitimation utfärdas av Socialstyrelsen.

Psykoterapeut

Psykoterapeut är en legitimationsgrundande utbildning i kognitiv beteendeterapi (vanligen 3 års studier på halvfart) där Socialstyrelsen utfärdar en legitimation efter avslutad godkänd utbildning. Den som anger att han eller hon är legitimerad psykoterapeut bör också enligt Socialstyrelsen samtidigt ange sin grundutbildning (t ex psykolog).

handledare

En handledare i kognitiv beteendeterapi har därutöver en 1 – 2-årig utbildning på halvfart och kan handleda studenter på t ex psykologutbildningen och på universitetens vidareutbildningar i psykoterapi. ”Handledare” är inte en skyddad titel och kan användas även i andra sammanhang som en benämning på någon som utför handledning. När vi anger handledning som en titel avser vi den längre utbildningen med inriktning kognitiv beteendeterapi (KBT).   

© 2021 Beteendeanalysgruppen Stockholm AB