UTBILDNING

Beteendeanalysgruppen erbjuder föreläsningar och utbildningar till professionella och allmänheten.

Vi erbjuder utbildningar riktade till verksamheter som arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med psykisk ohälsa, särskilda behov och/eller beteendeproblem.

Vi har också senaste kunskapen inom ledarutveckling och organisation och skräddarsyr gärna efter din organisations unika behov.

Läs om våra aktuella och regelbundet återkommande utbildningar:

 

Utbildning i bedömning- och behandlingskompetens inom tilläggsuppdraget för barn och unga

Utbildning i bedömning och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga

Bedömning och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga i primärvården. 

Utbildningen riktar sig till psykologer som arbetar i första linjens psykiatri med barn, unga och föräldrar. 

Utbildningen syftar till att öka förutsättningarna för evidensbaserad praktik och vård inom de första-linjen verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa som nu växer fram i Stockholm men också i hela landet. 

Det är av största vikt att de psykologer som anställs eller redan verkar inom första linjen har ett strukturerat arbetssätt avseende screening, bedömning och behandling som möjliggör en trygg väg in i vårdkedjan för den unga som söker.

Kravet på att arbeta evidensbaserat ökar och uppmanar till kunskapsinhämtning och kontinuerlig uppdatering.

Utbildning syftar till att erbjuda detta avseende bedömning och behandling inom första linjens vård vid psykisk ohälsa hos barn och unga samt erbjuda en modell för ett stegvist vårdutbud och hög tillgänglighet. Viktiga aspekter av att implementera modellen behandlas samt frågor kopplade till intern och extern samverkan samt gränsdragningsfrågeställningar.

Vi som håller utbildningen heter Gunilla Antonsson leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i KBT samt Klara Sternbrink leg psykolog. Vi har båda lång erfarenhet av att arbeta kliniskt med barn och inom tilläggsuppdraget i primärvården i Stockholm.

Neuropsykiatri

Vi håller återkommande utbildningar kring neuropsykatriska funktionsnedsättningar och relaterat behandlingsarbete. Utbildningarna skräddarsys i relation till våra olika beställare som utgörs av både professionella, patienter och anhöriga, bl a habilitering, boendestödjare, socialtjänst, patient- och anhörigföreningar. Målsättningarna med utbildningarna varierar utifrån beställarens specifika behov, men syftar ofta till att öka förståelse för vad funktionsnedsättningen innebär i kombination med en praktisk ansats mot ökad kvalitet i bemötande och effektivitet i behandling eller egen coping. 

Samtalsmetodik

Riktar sig till dig som i din verksamhet använder samtalet som verktyg i mötet med klienter eller medarbetare. Samtalsmetod syftar bland annat till att bygga förtroende och samarbete, väcka och öka motivation, skapa struktur och överblick i samtal. Utbildningen går igenom grundläggande metoder och erbjuder möjlighet att öva färdigheter. Feedback ges av kursledare och andra deltagare. Utbildningen utformas efter beställarens behov och anpassas i omfattning utifrån uppdrag, alltifrån en halvdags workshop, till återkommande handledning med övning och feedback.

 

Övriga utbildningar

Våra övriga utbildningar omfattar alltifrån grundläggande utbildningar (steg-1) med särskild inriktning barn och ungdomar till enstaka kursdagar eller föreläsningar. Vi skräddarsyr t ex utbildningar för beställare som önskar utbilda personal i KBT och beteendeanalys. Exempelvis har vi utbildat personal inom skolan, primärvården, omsorgen för funktionshindrade, barnpsykiatrin, vuxenpsykiatrin och socialtjänsten.

Vi har särskild kompetens inom anhörigområdet och har erfarenhet av att hålla anhörigutbildningar riktad till personer med anhörig med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Inom teamet har vi också senaste kunskapen inom ledarutveckling och organisation och skräddarsyr gärna efter din organisations unika behov. 

Kontakta oss gärna för vidare diskussion.

 

Beteendeanalysgruppen

Vi som arbetar på Beteendeanalysgruppen har kognitiv beteendeterapeutisk (KBT) inriktning och är alla legitimerade psykologer och några även legitimerade psykoterapeuter. 

© 2021 Beteendeanalysgruppen Stockholm AB